Eda Uzun
1987 yılında Trabzon’da doğdu. 2005 yılında Trabzon Anadolu Güzel Sanatlar Lisesinden mezun oldu. 2011 yılında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü lisans derecesini, 2016 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü Yüksek Lisans derecesini tamamlamıştır. 2010- 2016 yılları arasında çeşitli reklam, tasarım ve illüstrasyon çalışmaları yapmıştır. Halen Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım bölümünde Araştırma Görevlisi olarak görevini sürdürmekte ve Sanatta Yeterlik programına devam etmektedir. Ayrıca Ankara’daki kişisel atölyesinde resim ve illüstrasyon çalışmalarına devam etmektedir.

Eda Uzun güncel çalışmalarında dokusal alanları ortaya çıkaran sakin boşlukların, birbiri içine geçmiş farklı yoğunluktaki dinamik yüzeylerin ve transparan değerlerin verdiği doğal imkanlarla kurguladığı kompozisyonlarında, fantastik dünyasını yansıtmaktadır.

Türk mitolojisine ait tanrıçaların karakterlerine has unsurların, bu alanda yapılmış araştırmalar doğrultusunda, mitlerin doğduğu zamana ve coğrafyaya göre sanatsal bir şekilde nasıl yansıtılabileceği konusuna ışık tutmaktadır. Zengin ve köklü bir kültür varlığı olan, henüz kendine önemli bir yer edinememiş Türk mitolojisi, sanatçının güncel temasını oluşturmaktadır. Buna ek olarak resimlerinde eski Türk damgalarını ve petrogliflerini destekleyici unsurlar olarak kullanmaktadır.

Farklı disiplinlerin olanaklarını çalışmalarında kullanan sanatçı, malzemenin sınırsızlığı, boya kimyasının deneyselliğini, kendi özünde yoğurmaktadır. Çalışmalarının altyapısında grafik tasarımın sunduğu dijital olanaklarla,  özgün baskıresmin deneysel yüzey kullanma tekniklerinden faydalanmaktadır. Boyanın tualde yoğunlaşmasını ve yayılmasını esas alan özgün bir boyama tekniğiyle, fantastik bir dünya içerisindeki konularını, oluşturduğu zeminlerle estetik kaygıyla birleştirmektedir.

 

E-MAIL

mail@edauzun.com

ADDRESS

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Beytepe / Çankaya / Ankara

SOCIAL MEDIA